Français
Martin F. McMahon & Associates PLLC
Transnational Business Attorneys Group

关于我们

       马丁·麦克曼律师事务所于1978年创建于美国首都华盛顿。自创始之日起,以背景的多样性和多种语言的优势为客户提供优质、高效、一流的法律服务。

       三十五年来凭借专业的知识和丰富的实践经验吸引了来自北美、中东、亚洲和欧洲的客户。并且获得了客户的高度赞誉。

业务领域

   企业形成和发展

   商业侵权

   民事诉讼

   商业诉讼

   复杂财务诉讼

   合同争议解决

   刑事辩护

   劳动法/就业诉讼

   美国联邦调查局审查

   人权

   移民

   国际商业交易

   国际法

   美国考绩制度保护委员会

   国家安全法

   人身伤亡

   商标与版权

   交易法

   白领犯罪

   资产没收 OFAC国财政部海外

     资产控 制办公室